Szukaj
open

Województwo Warmińsko-Mazurskie

1. Powiat bartoszycki

 • NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia “Szansa”

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Marksa 10
11-200 Bartoszyce
Tel. 89 762 14 07
nzozszansa@gmail.com

2. Powiat braniewski

 • NZOZ “PULS” Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień; dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
ul. Pl. Grunwaldu 18
14-500 Braniewo
Tel. 55 243 55 27
puls-braniewo@wp.pl

 • Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Bł. Reginy Protmann 4
14-500 Braniewo
Tel. 55 243 25 73
kow2007@op.pl

 • SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Oddział Terapii Uzależnień

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Ul. Sanatoryjna 1
14-530 Frombork
Tel. 55 62 16 360
szpital@szpital-frombork.pl

3. Powiat działdowski

 • NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Rydygiera 6
13-200 Działdowo
Tel. 23 697 29 82
dzialdowo@osrodek-dzialdowo.pl
www.osrodek-dzialdowo.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
Tel. 23 697 27 04
dzialdowo@caritas.pl
caritasdzialdowo@o2.pl

4. Powiat ełcki

 • OTU Stare Juchy – Oddział Dzienny

Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Ul. Pułaskiego 21
19-300 Ełk
Tel. 87 737 99 33
668 114 066
dzienny@otu.pl
www.otu.pl

 • “Pro-Medica”, Mazurkie Centrum Zdrowia Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Armii Krajowej 29/31
19-300 Ełk
Tel. 87 610 20 37

 • Ośrodek Terapii Uzależnień COTUA

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
ul. Mazurska 33
19-330 Stare Juchy
Tel. 87 619 93 26
otu@otu.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Domu Pomocy Społecznej

Ul. Lipowa 1
19-300 Ełk
Tel. 87 619 77 70
dpsnwe@fantex.pl

5. Elbląg

 • NZOZ Centrum Odwykowo – Terapeutyczne

ul. Trybunalska 11
82-300 Elbląg
Tel. 55 232 56 89
506 117 365

 • NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień

Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień; poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Żeromskiego 22
82-300 Elbląg
Tel. 55 233 94 94
601 581 775
otuszansa@wp.pl
www.szansa.info

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy MOPS

Ul. Związku Jaszczurzego 17
82-300 Elbląg
Tel. 55 255 001 01
533 323 377
sow@mops.elblag.pl
www.mops.elblag.pl

6. Giżycko

 • Ośrodek leczenia uzależnień

ul. Olsztyńska 86
11-500 Giżycko/Wilkasy
Tel. 728 941 714
terapiawilkasy@wp.pl
www.terapiawilkasy.pl

 • Szpital Psychiatryczny SP ZOZ. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – Poradnia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień; całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
ul. Warszawska 41A
11-500 Giżycko
Tel. 87 428 40 30
wotuw@op.pl

7. Powiat iławski

 • Powiatowy Szpital im. W. Biegańskiego. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień; całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
ul. Gen. Wł. Andersa 3
14-200 Iława
Tel. 89 644 97 41

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Andersa 12
14-200 Iława
Tel. 89 649 04 50
sekretariat@pcprilawa.pl

8. Stare Juchy

 • Ośrodek Terapii Uzależnień Stare Juchy

Ul. Mazurska 33
19-330 Stare Juchy
Tel. 87 619 93 26
668 114 066
www.otu.pl

9. Powiat kętrzyński

 • NZOZ Krystyna Ignatowa. Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Traugutta 3
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 16 01
kignatowa@wp.pl

 • Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Daszyńskiego 30
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 09 00
pcprketrzyn@wp.pl

10. Powiat lidzbarski

 • ZOZ Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Góreckiego 7
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel. 89 767 31 25

 • ZOZ Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
ul. Bartoszycka 3
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel. 89 767 22 71

11. Powiat mrągowski

 • NZOZ Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Królewiecka 58
11-700 Mrągowo
Tel. 89 741 02 67

12. Powiat nidzicki

 • NZOZ O.T.U i W. Dorota Joanna Reguła. Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia
ul. Kolejowa 27
13-100 Nidzica
Tel. 89 625 65 66
nidzica@osrodek-dzialdowo.pl

13. Powiat nowomiejski

 • NZOZ O.T.U i W. Dorota Joanna Reguła. Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel. 56 474 22 11
nml@osrodek-dzialdowo.pl

14. Powiat olecki

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Gołdapska 23
19-400 Olecko
Tel. 87 520 34 37

 • NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Nocznickiego 15
19-400 Olecko
Tel. 87 520 45 91
poradnia.uzal.olecko@gmail.com

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR

ul. Gołdapska 23
19-400 Olecko
Tel. 87 520 34 37
87 520 34 30
centrum@pcpr.olecko.pl
www.pcpr.olecko.pl

15. Ostróda/powiat ostródzki

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

Ul. Jagiełły 1b
14-100 Ostróda
Tel. 89 646 32 26
milmar12@wp.pl

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ul. Sienkiewicza 15
14-100 Ostróda
Tel. 89 642 73 96
600 700 237 (całodobowy)

 • NZOZ PULS Centrum Psychiatryczno-Odwykowe Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień/ dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
ul. Szkolna 1
14-100 Kajkowo
Tel. 89 642 18 63

 • NZOZ “Twoje Zdrowie”. Poradnia Leczenia Psychiatrycznego i Uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Warmińska 23
14-300 Morąg
Tel. 89 757 22 41
morag@twojezdrowie.eu

 • Sopat NZOZ “Medical Center”. Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Kościuszki 2
14-100 Ostróda
Tel. 89 646 32 26
milmar12@wp.pl

16. Olsztyn

 • Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ

Ul. Puszkina 13
10-295 Olsztyn
Tel. 89 535 71 15
martakopczynska@poczta.fm

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ul. Bałtycka 37a
10-144 Olsztyn
Tel. 89 521 33 93
89 527 57 11
sowolsztyn@poczta.onet.pl
www.sow.olsztyn.pl

 • WZLP Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień; oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
ul. Al. Wojska Polskiego 35
10-238 Olsztyn
Tel. 89 678 52 82
m.plichtowski@wzlp.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Ich Dzieci – Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Grunwaldzka 45
10-125 Olsztyn
Tel. 89 535 01 66
interwencja7@o2.pl
olsztyn@caritas.pl

17. Powiat piski

 • Niepubliczny Ambulatoryjny ZOZ. Poradnia Terapii Uzależninia od Alkoholu i Współuzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Kopernika 8
12-200 Pisz
Tel. 87 423 35 60 wew 23
nazoz.pisz@wp.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Piaskowa 2
Tel. 87 424 11 38
pcpr@powiat.pisz.pl

18. Raniewo

 • NZOZ Puls

pl. Grunwaldu 18
14-500 Raniewo
Tel. 55 243 55 27
puls-raniewo@wp.pl
otu@otu.pl

19. Powiat szczycieński

 • SP ZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Kościuszki 20
12-100 Szczytno
Tel. 89 623 16 81
ptuaiw@wp.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. M.C. Skłodowskiej 3/26
12-100 Szczytno
Tel. 89 624 35 83
pcprszczytno@wp.pl

20. Powiat węgorzewski

 • Ewa Tatka NZOZ. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Żeglarska 10
11-600 Węgorzewo
Tel. 87 427 40 51
ewatatka@o2.pl

 • Mazurskie Centrum Zdrowia – Szpital Powiatowy Publiczny ZOZ Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
ul. 3 Maja 17
11-600 Węgorzewo
Tel. 87 427 32 52 wew. 140

 • SP ZOZ Szpital Psychiatryczny. Oddział Detoksykacji Alkoholowej

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
ul. Bema 24
11-600 Węgorzewo
Tel. 87 427 27 66

 • Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Zamkowa 32
11-600 Węgorzewo
Tel. 87 427 06 45
87 427 06 46
pcpr.wegorzewo@op.pl

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin
ToTop

Warning: getimagesize(): Peer certificate CN=`*.home.pl' did not match expected CN=`przez.tv' in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33

Warning: getimagesize(https://przez.tv/wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/images/facebook-right.png): failed to open stream: operation failed in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33