Szukaj
open

Województwo Śląskie

1. Będzin

 • Poradnia Odwykowa – Centrum Medyczne “Syberka”

Ul. Zwycięstwa 30
42-500 Będzin
Tel. 32 267 68 71

 • Poradnia przeciwalkoholowa Przychodnia specjalistyczna

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
ul. Małachowskiego 12
42-500 Będzin
Tel. 32 267 30 11

 • ZOZ “PRO SALUTE” Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Sączewskiego 27
42-500 Będzin
Tel. 32 267 32 85
prosalute@home.pl

2. Bielsko-Biała

 • Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 812 30 42
33 812 30 41
zozbielskobiala@pro.net.pl

 • Oddział Dzienny

ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 822 79 83
motu_bb@wp.pl

 • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 822 079 83
motu_bb@wp.pl

 • Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
Ul. K. Miarki 11
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 819 34 60

3. Bytom

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Wrocławska 5
41-902 Bytom
Tel. 32 281 84 19

 • Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego. Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu

ul. Wrocławska 6
41-902 Bytom
Tel. 32 281 84 19

 • Poradnia terapii uzależnienia i współuzaleznienia od alkoholu Niepubliczna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych i Dzieci

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
ul. Chrzanowskiego 19/2
41-902 Bytom
Tel. 32 281 43 60
pspp8@wp.pl

 • NZOZ “ARKA-MED”Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz oddział dzienny
Ul. Arki Bożka 15a
41-902 Bytom
Tel. 32 281 84 19
arka-med.@o2.pl

4. Chorzów

 • ANIMA S.C. NZOZ Poradnia Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Katowicka 77
41-500 Chorzów
Tel. 32 241 39 42

 • Poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu

Poradnia zdrowia psychicznego, poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu, poradnia leczenia nerwic
ul. Gałeczki 30
41-500 Chorzów
Tel. 32 241 51 99

5. Czechowice – Dziedzice

 • NZOZ “OLU – Podbeskidzie” – Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz dzienny oddział
Ul. Nad Białką 1b
3-502 Czechowice – Dziedzice
Tel. 32 215 97 40
motuczechowice@vp.pl

6. Czeladź

 • Powiatowy ZZOZ w Będzinie – Poradnia Przeciwalkoholowa

Ul. Małacowskiego 12
41-250 Czeladź
Tel. 32 265 14 49

7. Częstochowa

 • Ośrodek Terapii Uzależnień w Częstochowie

ul. Ogrodowa 66
42-200 Częstochowa
Tel. 33 368 15 20
www.otua.pl

 • NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o. w Parzymiechach

ul. Częstochowska 1
42-164 Parzymiechy
Tel. 34 318 91 54
www.otua.pl

 • Centrum Terapii

Oferta terapeutyczna: uzależnienia od alkoholu, współuzależnienie, terapia DDA, poradnia antynikotynowa
ul. Barlickiego 2
42-207 Częstochowa
Tel. 34 367 50 37
www.centrumterapii.czest.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Rejtana 7B
42-200 Częstochowa
Tel. 34 366 32 31
34 366 31 21

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
Tel. 34 322 92 06
sekretariat@pcprczwa.pl

 • NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i ich Rodzin

Pomoc w zakresie: porady i konsultacji, wykonania testów, uzyskania miejsca w ośrodkach, skierowania do szpitala na detoksykację, informacji
ul. Wiolinowa
42-200 Częstochowa
Tel. 35 324 60 97
www.powrotzu.bigduo.pl

8. Dąbrowa Górnicza

 • Poradnia Leczenia Uzależnień Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia “Merkury” Sp. z o.o.

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
ul. Adamieckiego 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32 262 36 71
32 262 36 72
www.merkury.dabrowa.pl

 • NZOZ Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień “DROGA” Oddział Dzienny

Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Ul. Piłsudskiego 92
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32 327 51 83

9. Gliwice

 • Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (duży limit świadczeń)
ul. Dębowa 5
44-100 Gliwice
Tel. 32 270 37 58

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 235
Tel. 32 239 12 95

 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Ul. Okopowa 6
44-100 Gliwice
Tel. 32 335 04 94

 • Klub Abstynentów „Krokus” w Gliwicach

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-21.00, w sobotę i niedzielę oraz święta w godz.15.00- 20.00. Grupy: Al-Anon “Nadzieja”, AA “Sigma”, “Wsparcia DDA”, i in.
ul. Daszyńskiego 28
Tel. 32 231 57 65

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach

Czynny całodobowo we wszystkie dni w roku; pomoc świadczona jest tylko dla mieszkańców miasta Gliwice; hostel czynny całodobowo
ul. Świętokrzyska 5
Tel. 32 335 53 40
32 335 53 59
oik_gliwice@tlen.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie

Programy korekcyjno-edukacyjne, oddziaływania terapeutyczne, konsultacje dla mieszkańców Gliwic
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
Tel. 32 332 66 16
32 332 66 17

 • NZOZ Przychodnia Akademicka Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Moniuszki 13
44-100 Gliwice
Tel. 32 231 53 44

10. Jastrzębie Zdrój

 • NS ZOZ “NEURO-MED” Centrum Terapii Nerwic Depresji i Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. 1 Maja 20
44-330 Jastrzębie Zdrój
Tel. 32 476 73 55
neuro-med.@world.pl

 • NZ Opieki Psychiatryczno-Psychologicznej „VARIUSMED” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Wrocławska 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
Tel. 32 473 16 79

11. Katowice

 • Centrum Psychiatrii w Katowicach. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Korczaka 2
40-338 Katowice
Tel. 32 256 95 82

 • Centrum Psychiatrii w Katowicach Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Ul. Korczaka 27
40-340 Katowice
Tel. 32 603 84 00

 • Ośrodek Promocji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego

ul. Rolna 7
40-555 Katowice
32 252 10 71 do 74 w.158
aztiro@poczta.onet.pl

 • NZOZ ALTERMED Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Podgórna 4
40-955 Katowice
Tel. 32 253 00 40
altermed.katowice@wp.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

W ośrodku udzielana jest pomoc: psychologiczna, prawna, pedagogiczna, socjalna, interwencyjna, poradnictwo specjalistyczne
ul. Mikołowska 13a
Tel. 32 251 15 99
32 257 14 82
oik@mops.katowice.pl
www.mops.katowice.pl

 • Społeczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Przychodnia nr 5 Poradnia Leczenia Uzaleznienia od Alkoholu

ul. Zawiszy Czarnego 7a
40-871 Katowice
Tel. 32 254 52 71

 • Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu. Prywatny Ośrodek Leczniczy “Medis” sp. z o.o.

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
ul. Szeptyckiego 1
40-281 Katowice
Tel. 32 256 47 76

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Osób z Problemem Alkoholowym przy Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”

ul. Bednorza 22
Katowice-Szopienice
Tel. 32 256 92 78
www.advitamdignam.org

 • Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

ul. Zygmunta Krasińskiego 21
40-019 Katowice
Tel. 32 255 38 69
biuro@Po-MOC.pl
www.po-moc.pl

 • Telefon Zaufania

Tel. 32 256 92 78

12. Kłobuck

 • ZOZ w Kłobucku Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Odwykowa

ul. Rómmla 4a
42-100 Kłobuck
Tel. 32 317 26 55

13. Lędziny

 • Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

ul. Asnyka 2
43-140 Lędziny
Tel. 32 216 62 87

14. Mysłowice

 • NZOZ “Mens Sana” Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Środków Psychoaktywnych

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Rynek 8
41-400 Mysłowice
Tel. 32 222 29 07
m.sana@poczta.fm

 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Ul. Rynek 21/22
41-400 Mysłowice
Tel. 34 222 29 07
ptuiw@interia.pl

 • Przychodnia Terapii UZależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Rynek 21/22
41-400 Mysłowice
Tel. 34 222 29 07
ptuiw@interia.pl

15. Racibórz

 • NZOZ “Centrum Zdrowia” Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Klasztorna 10
47-400 Racibórz
Tel. 32 415 38 35
centrum_zdrowia@raciborz.com.pl

16. Rybnik

 • Oddział Odwykowy dla Kobiet SP ZOZ-u Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik
32 422 65 61
szpital@psychiatria.com

 • NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM” Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Lompy 10
44-200 Rybnik
Tel. 509 854 850

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

ul. Chrobrego 16
44-200 Rybnik
Tel. 32 422 56 39
www.oikip.rybnik.pl

17. Siemianowice Śląskie

 • Przychodnia Terapii Uzależnień w Siemianowicach Śląskich

Ul. Aleja Młodych 16
41-100 Siemianowice Śląskie
Tel. 32 765 41 38
uzaleznienia1@poczta.onet.pl

18. Skoczów

 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Ul. Katowicka 21
43-430 Skoczów
Tel. 33 479 19 94

19. Sosnowiec

 • Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec
Tel. 32 266 24 34
mopilua@zla.sosnowiec.pl

20. Tarnowskie Góry

 • Przychodnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Piłsudskiego 16
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. 32 285 28 28 wew.37

21. Tychy

 • Ośrodek Terapii Uzależnień – NZOZ “Novatrix “

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Bukowa 20
43-100 Tychy
Tel. 32 327 51 83
601 493 175

22. Wodzisław Śląski

 • Ośrodek Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Odwykowy

ul. 26-go Marca 51
44-300 Wodzisław Śląski,
Tel. 32 456 00 31 w.252

 • Niepubliczny ZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ul. 26-go Marca 51
44-300 Wodzisław Śląski,
Tel. 32 456 00 31 w.252

 • NZOZ “Vitamed” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Andersa 22
44-370 Pszów
Tel. 32 729 13 15
nzoz_vitamedp@wp.pl

23. Zabrze

 • SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzaleźnień Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Ul. Park Hutniczy 6,
41-800 Zabrze
Tel. 32 278 11 99
32 271 84 42
opilu@data.pl

 • SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu I Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz całodobowa
Ul. Park Hutniczy 6
41-800 Zabrze
Tel. 32 271 84 42
32 278 11 99

24. Zawiercie

 • Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 5

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Piłsudskiego 80
42-400 Zawiercie
Tel. 32 672 20 11 w. 21

25. Żory

 • NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień – Przychodnia terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ul. Męczenników Oświęcimskich 46
44-240 Żory
Tel. 32 434 19 54
602 233 862

26. Żywiec

 • Dzienny Oddział Odwykowy

Al. Wolności 2
34-300 Żywiec
Tel. 33 861 00 83
olu_zywiec@autograf.pl

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

Al. Wolności 2
34-300 Żywiec
Tel. 33 861 00 83

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin
ToTop

Warning: getimagesize(): Peer certificate CN=`*.home.pl' did not match expected CN=`przez.tv' in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33

Warning: getimagesize(https://przez.tv/wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/images/facebook-right.png): failed to open stream: operation failed in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33