Szukaj
open

Województwo Podkarpackie

1. Powiat brzozowski

 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ]

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. ks. Bielawskiego 16
36-200 Brzozów
Tel. 13 434 14 10

 • Punkt Interwencji Kryzysowej – mieszkanie kryzysowe Środowiskowy Dom Sampomocy im. Jana Pawła II

ul. Kazimierzowska 2
36-200 Brzozów
Tel. 13 434 01 64
13 434 01 75

2. Powiat dębicki

 • ZOZ w Dębicy. Szpital Oddział Odwykowy

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu, poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Straszęcin 295
39-218 Straszęcin
14 803 656

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, współuzależnionym
ul. Gawrzyłowska 31
39-200 Dębica
Tel. 14 670 33 42
oik@oik.debica.pl

3. Powiat jarosławski

 • Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia; całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu
ul. Kościuszki 18
37-500 Jarosław
Tel. 16 621 46 11 w.237/236

 • Punkt Interwencji Kryzysowej

Udziela pomocy prawnej, psychologicznej i hotelowej
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Tel. 16 624 62 85

4. Powiat jasielski

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholou i Współuzależnienia (Szpital Specjalistyczny-Poradnia Odwykowa)

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Za Bursą 1
38-200 Jasło
Tel. 13 446 30 41

 • Szpital Specjalistyczny Poradnia Leczenia Uzależnień

Ul. Szopena 38
38-200 Jasło
Tel 13 446 30 44
plu@szpital.jaslo.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna, socjalna, grupy wsparcia
ul. Szkolna 21
38-200 Jasło
Tel. 13 446 45 46
OIK@interia.eu

5. Powiat kolbuszowski

 • Poradnia Leczenia Uzależnień (Przychodnia Psychiatryczno – Odwykowa)

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Tyszkiewiczów 5
36-100 Kolbuszowa Dolna
Tel. 17 227 24 44

 • Punkt Interwencji Kryzysowej z Mieszkaniem Chronionym

Niwiska 431
Tel. 17 227 5817

6. Powiat leski

 • SPZOZ. Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Kazimierza Wielkiego 4
38-600 Lesko
Tel. 13 469 80 71
spzoz@spzozlesko.pl

 • Punkt Pomocy Psychologiczno – Prawnej

ul. W. Pola 1
38-600 Lesko
Tel. 13 469 66 51

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku

Całodobowa pomoc medyczna, psychologiczna, prawna, socjalna, bytowa na czas zamieszkania w ośrodku
ul. Jana Pawła II 18b
Tel. 13 492 72 53
sos@starostwolesko.home.pl

7. Powiat leżajski

 • SPZOZ. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Leśna 22
37-300 Leżajsk
Tel. 17 240 49 42
odwyk@spzoz-lezajsk.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Wsparcie psychologiczne, grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej
ul. M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Tel. 17 242 82 58

8. Powiat lubaczowski

 • ZOZ R-36 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ul. Kopernika 1
37-600 Lubaczów
Tel. 16 632 21 38
zoz.r36@interia.pl

 • Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR

ul. Kościuszki 141
37-600 Lubaczów
Tel. 16 632 91 30

9. Powiat łańcucki

 • Poradnia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. 3-ego Maja 12
37-100 Łańcut
Tel. 17 224 02 65

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Piłsudskiego 70/5
37-100 Łańcut
Tel. 17 225 69 69

10. Krosno

 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki. Poradnia Odwykowa

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/ całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Ul. Grodzka 45
38-400 Krosno
Tel. 13 437 48 71
13 437 48 30
13 437 48 38

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Kletówka 7
Tel. 13 420 26 87

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Ul. Piastowska 58
38-400 Krosno
Tel. 13 332 04 59
www.moprkrosno.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1
Tel. 13 437 57 32

 • Dział Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Legionów 8
Tel. 13 420 26 87
dik@moprkrosno.p

11. Przemyśl

 • Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Focha 31
37-700 Przemyśl
Tel. 16 670 41 33 w. 33
szpitalzurawica@republika.pl

12. Przeworsk

 • SP ZOZ Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

ul. Szpitalna 20
Tel. 16 648 80 66

 • SPZOZ. Poradnia Leczenia Uzależnień

Ul. Lwowska 14
37-200 Przeworsk
Tel. 16 648 80 66

13. Rzeszów

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzaleznień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Kochanowskiego 17
35-201 Rzeszów
Tel. 17 858 11 81
cpitu@odwyk.pl

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia WOTU Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Siemieńskiego 17
17 861 17 44
17 853 96 40
17 861 16 40

 • Poradnia Uzależnień i Rodzinna

ul. Piłsudskiego 8/10
Tel. 17 862 13 14

 • Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS

Interwencje kryzysowe, psychoterapia, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjoterapia dla dzieci i młodzieży
ul. Skubisza 4
35-207 Rzeszów
Tel. 17 86 35 389 w 36
mrzesz@rzeszow.uw.gov.pl

 • Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

Pomoc medyczna osobom uzależnionym, leczenie stacjonarne uzależnień od narkotyków
ul. Targowa 9a
35-959 Rzeszów
Tel . 17 853 45 72
17 852 86 48

 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

ul. Poniatowskiego 4

14. Mielec

 • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu (NZOZ Poradnia Uzależnień)

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/dzienny oddział terapii
ul. Curie-Skłodowskiej 10
39-300 Mielec
Tel. 17 586 30 71

 • NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/dzienny oddział terapii
Ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
Tel. 17 788 70 40
osrodekuzaleznien@wp.pl

 • Punkt Interwencji Kryzysowej

Porad udzielają: prawnik, psycholog, pedagog
ul. Wyszyńskiego 16
Tel. 17 780 05 05

15. Powiat niżański

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (SPZZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień)

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Plac Wolności 54
37-400 Nisko
15 841 68 31
15 841 67 03

16. Powiat przemyski

 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddzial Terapi Uzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/całodobowy oddział
Ul. Różana 9
37-710 Żurawica
Tel. 16 671 39 66
szpitalzurawica@poczta.onet.pl

17. Powiat sanocki

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (SP ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień)

ul. Lipińskiego 10
Tel. 13 463 52 74

18. Powiat stalowowolski

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia)

ul. Dąbrowskiego 7
Tel. 15 844 88 08

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Staszica 4
Tel. 15 843 32 05
ptu@szpital-stw.com

 • Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Pomoc ambulatoryjna
ul. Polna 18
Tel. 15 642 52 93
15 642 52 99

19. Stalowa Wola

 • Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie “TARCZA”Punkt Konsultacyjny

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania
ul. Okulickiego 4/89
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 844 79 96
www.tarcza.wizytowka.pl

20. Powiat tarnobrzeski

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży

ul. Wiejska 17
Tel. 15 822 19 84

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Leczenia Uzależnień

Ul. Skłodowskiej 1
39-460 Nowa Dęba
Tel. 14 846 26 51 w 148

 • Miejska Poradnia Odwykowa

ul. Popiełuszki 2
Tel. 15 843 33 00

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Udzielana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, socjalna i prawna
ul. Św. Barbary 8
Tel. 15 822 75 90
15 822 46 79

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin
ToTop

Warning: getimagesize(): Peer certificate CN=`*.home.pl' did not match expected CN=`przez.tv' in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33

Warning: getimagesize(https://przez.tv/wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/images/facebook-right.png): failed to open stream: operation failed in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33