Szukaj
open

Województwo Opolskie

1. Powiat brzeski

 • Specjalistyczny ZOZ Beta Poradnia dla Osób Uzależnionych

ul. Herberta 3b
49-300 Brzeg
Tel. 77 416 76 12
77 416 72 52
dawidziuk@mp.pl

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
Tel. 77 416 32 07
77 416 39 88
sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl
www.poradnia-brzeg.edu.pl

 • Specjalistyczny ZOZ “DORMED” Poradnia Terapii Uzależnień

Ul. Słowackiego 5
49-200 Grodków
Tel. 66 492 16 15
dormed.nysa@interia.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
Tel. 77 416 95 05
pcprbrzeg@wp.pl

 • Punkt pomocy kryzysowej

ul. Piastowska 25A
49-300 Brzeg
Tel. 77 416 05 06
PPK@mops-brzeg.pl

2. Powiat głubczycki

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Szpitalna 18
48-140 Branice
Tel. 77 486 81 40
77 403 43 13
branice18@poczta.onet.pl

 • Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
Tel. 77 485 08 60

 • Poradnia Leczenia Uzależnień przy przychodni Inter-Med

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Sienkiewicza 1
48-100 Głubczyce
Tel. 77 485 01 94

 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy

ul. Pocztowa 6a
48-100 Głubczyce
Tel. 77 485 29 22
GLUBTPOS@OP.PL

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sobieskiego 5 a
48-100 Głubczyce
77 485 08 17
pcpr-glubczyce@o2.pl

3. Powiat kędzierzyn-koźle

 • NZOZ “SensiMed” Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Judyma 4
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 77 403 63 78

 • NZOZ “IS-MED” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Harcerska 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 77 482 39 35

 • SNZOZ “B-med” Poradnia Terapii Uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Racławicka 1
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 77 482 47 52

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 4
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 77 483 33 23
pcpr@pcpr-kkozle.pl

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Skarbowa 4
47-200 Kędzierzyn -Koźle
Tel. 77 483-33-23
pcpr@pcpr-kkozle.pl

4. Powiat kluczborski

 • Centrum Terapii i Psychoedukacji M. Blajer, A. Mróz-Pankowska s.c. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ul. Wolności 6
46-203 Kluczbork
Tel. 77 447 14 50
ctip.opole@gmail.com

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sienkiewicza 20 B
46-200 Kluczbork
Tel. 77 418 00 30
Kluczbork@pcpr-kluczbork.pl

5. Powiat krapkowicki

 • Poradnia uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Strzelecka 20
47-320 Gogolin
Tel. 77 46 66 174
www.gogolin.pl

 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, sprawców i ofiar przemocy

ul. Strzelecka 20
47-320 Gogolin
Tel. 77 466 61 74
www.gogolin.pl

 • Poradnia Odwykowa

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Szkolna 7
47-300 Krapkowice
Tel. 77 446 70 09

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Jagielońska 29
47-303 Krapkowice
Tel. 77 466 29 44
nzozt@wp.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Tel. 77 446 60 15
pcpr@powiatkrapkowicki.pl

6. Powiat namysłowski

 • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

ul. Mickiewicza 14
46-100 Namysłów
Tel. 77 410 12 65
77 410 53 56
poradnia_namyslow@wodip.opole.pl
www.bip.namyslow.pl

 • Ośrodek Leczenia Odwykowego Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień; oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
Ul. Woskowice Małe 15
46-100 Namysłów
Tel. 77 419 65 55
terapiaolo@interia.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Piastowska 8
46-100 Namysłów
Tel. 50 816 10 17

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pl. Wolności 12a
46-100 Namysłów
Tel. 77 410 51 93
pcpr@namyslow.pl

7. Powiat nyski

 • SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Rynek 12/14
48-340 Głuchołazy
Tel. 77 439 57 85 w.44

 • Centrum Psychologii Zdrowia, “DORMED” Poradnia Terapii Uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień; dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Ul. Czarnieckiego 4a
48-303 Nysa
Tel. 77 427 10 85
dormed7@wp.pl

 • Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rynek 15
48–340 Głuchołazy
Tel. 77 409 21 34

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Słowiańska 17
48-300 Nysa
Tel. 77 448 26 10
pcprnysa@poczta.onet.pl

8. Powiat oleski

 • Przychodnia Tarapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Krasickiego 22
46-300 Olesno
Tel. 34 358 40 90
poradniauzaleznienia.olesno@poczta.onet.pl

 • Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie

ul. Dębowa 3
46-300 Olesno
Tel. 34 358 28 74
ppp-p_olesno@wp.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Poradnictwo socjalne
ul. Konopnickiej 8
46-300 Olesno
Tel. 34 350 51 25
pcprol@interka.pl

9. Powiat opolski

 • Specjalistyczny ZOZ “Eliksir” Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Częstochowska 31
46-040 Ozimek
Tel. 77 465 10 51
szozeliksir@gmail.com

10. Powiat prudnicki

 • NZOZ Prudnickie Centrum Medyczne S.A. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkohol

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Kościuszki 55A
48-200 Prudnik
Tel. 77 436 47 25

 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna
Ul. Kościuszki 55a
48-200 Prudnik
Tel. 77 436 47 00
oik@pcpr-prudniki.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 55A
48-200 Prudnik
Tel. 77 436 91 25
pcpr.prudnik@interia.pl

11. Powiat strzelcki

 • Centrum Terapii i Profilaktyki Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Jordanowska 1a
47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 77 550 01 17
krystynakowalska5@wp.pl
www.psychoterapia-strzelceop.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 77 461 33 81
pcprstrzelceop@op.pl

12. Opole

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
ul. Głogowska 25B
45-315 Opole
Tel. 77 455 25 35
www.wotuiw.opole.pl

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Małopolska 20A
45-301 Opole
Tel. 77 455 63 90
77 455 63 92 wew. 3
www.mopr.opole.pl
www.stop-przemocy.pl

 • Punkt konsultacyjny dla Osób Uzależnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu

Poradnictwo terapeutyczne w zakresie uzależnień oraz profilaktyka
ul. Małopolska 20A
45-301 Opole
Tel. 77 455 63 90
77 455 63 92 wew.1
pk@mopr.opole.pl

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu

Lekarskie, psychiatryczne, socjalne, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ul. Małopolska 20A
45-301 Opole
Tel. 77 455 63 90
77 455 63 92 wew.3
sow.mopr.opole@wp.pl

 • Centrum Pomocy Psychologicznej Psychoterapeutycznej i Caochingu NZOZ TAM Sp. Z o.o. Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ul. Oleska 45
45-052 Opole
Tel. 77 453 01 63
info@tam.opole.pl

 • Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”

Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne w szkołach i Zakładach Karnych, grupy wsparcia na terenach Zakładów Karnych na terenie województwa opolskiego. Terapia odwykowa – typu ambulatoryjnego, diagnostyka
ul. Ozimska 71 d
45-368 Opole
Tel. 77 453 23 38
604 807 312
toczlowiek@eopolszczyzna.pl

 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Diagnostyka, poradnictwo, psychoterapia indywidualna i grupowa
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole
Tel. 77 541 42 00
www.wszn.opole.pl

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin
ToTop

Warning: getimagesize(): Peer certificate CN=`*.home.pl' did not match expected CN=`przez.tv' in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33

Warning: getimagesize(https://przez.tv/wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/images/facebook-right.png): failed to open stream: operation failed in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33