Szukaj
open

Województwo Łódzkie

1. Powiat bełchatowski

 • NZOZ “WOLMED” Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Opalowa 9
97-400 Bełchatów
Tel. 44 633 78 99
biuro@wolmed.pl

 • Szpital Wojewódzki Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia; oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
Ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
Tel. 44 635 83 11
44 635 85 28
44 635 85 28
szpital@szpital-belchatow.pl

 • NZOZ WOLMED Oddział Dzienny Terapii Uzależnień

Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Ul. Dubie 1a
97-420 Szczerców
Tel. 44 635 63 03

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bełchatowie

Ul.Cieszkowskiego 6
97-400 Bełchatów
Tel. 44 733 05 45
oik@mopz.pl

2. Powiat brzeziński

 • SPZOZ Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
95-060 Brzeziny
Tel. 46 874 20 02 w. 255

3. Powiat kutnowski

 • SPZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Kościuszki 52
99-300 Kutno
Tel. 24 355 81 00 w.228

4. Powiat łaski

 • SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Warszawska 62
98-100 Łask
Tel. 43 675 22 95

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Łaski

Ul. Narutowicza 17
98-100 Łask
Tel. 43 675-50-49
oik.lask@op.pl

5. Powiat łęczycki

 • ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Kilińskiego 4
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721 23 38

6. Powiat łowicki

 • ZOZ Przychodnia Specjalistyczna. Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Kaliska 6
99-400 Łowicz
Tel. 46 837 37 07

7. Łódź

 • Fundacja “Uwolnienie” Centrum. Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Psychicznych Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia; dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Ul. Inowrocławska 5A
91-020 Łódź
Tel. 42 640 62 40
poradnia@uwolnienie.pl

 • SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Pomorska 54
91-408 Łódź
Tel. 42 633 08 71
wolu.lodz@wp.pl

 • MOPiTU Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Kilińskiego 232
92-320 Łódź 42
Tel. 684 08 13 w.24
mopitu@mopitu.pl

 • MOPiTU Oddział Leczenia Uzależnień

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/ dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Ul. Niciarniana 41
92-320 Łódź
Tel. 42 676 18 18
mopitu@mopitu.pl

 • SP ZOZ Oddział IX A

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
Oaza Aleksandrowska 159
91-229 Łódź
Tel. 42 652 94 01 w. 372/206

 • ZOZ MSWiA Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Północna 42
91-425 Łódź
Tel. 42 634 11 31

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Franciszkańska 85
91-837 Łódź
Tel. 42 640 65 91
www.bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=474

 • Miejski całodobowy numer telefonu dla ofiar przemocy

Tel. 800-112-800

 • W każdym Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi powołano stanowiska koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do nich także można zgłaszać się o pomoc:

Pani Anna Bartnicka
tel. 677 15 52 wew. 13 – II Wydział Pracy Środowiskowej
ul. Grota-Roweckiego 30
Pani Joanna Kurzyk
tel. 640 70 07 wew. 114 – I Wydział Pracy Środowiskowej,
ul. Tybury 16
Pani Irena Zielińska
tel. 684 44 81 wew. 35 – III Wydział Pracy Środowiskowej,
ul. Będzińska 5

 • Centrum Służby Rodzinie

ul. Broniewskiego 1a
93-162 Łódź
Tel. 42 682 20 22
42 684 14 60

 • Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 115
90-430 Łódź
Tel. 42 633 34 11

8. Piotrków Trybunalski

 • Szpital Rejonowy – Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Odwykowego Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Broniewskiego 4
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel. 44 647 11 96
poradniaalkohol_piotrkow@vp.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Próchnika 34 p.6
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel. 44 647 43 62

9. Skierniewice

 • Wojewódzki Szpital Zespolony Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Nowobielańska 61
96-100 Skierniewice
Tel. 46 833 04 46

 • Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ul. Kozietulskiego 3
96-100 Skierniewice
Tel. 46 833 11 25
www.prra.pl

10. Powiat opoczyński

 • SP ZOZ Szpital Powiatowy Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Partyzantów 30
26-300 Opoczno
Tel. 44 754 48 37

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Opoczno

Ul. Armii Krajowej 2
26-300 Opoczno
Tel.44 736 14 64

11. Powiat pabianicki

 • NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne Przychodnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice
Tel. 42 225 38 57
plu@pcmnzoz.pl

12. Powiat pajęczański

 • SP ZOZ Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Poradnia Odwykowa

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Wiśniowa 26
98-330 Pajęczno
Tel. 34 311 26 17 w.19

13. Powiat poddębicki

 • Zespół Poradni “ZDROWIE” Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Zielona 2A
99-200 Poddębice
Tel. 43 678 95 00

14. Powiat radomszczański

 • Szpital Powiatowy – Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko
Tel. 44 685 48 10

15. Powiat rawski

 • SP ZOZ Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Poradnia Odwykowa oraz Zapobiegania i Zwalczania Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Warszawska 14
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel. 46 14 24 71
statystykarawa@wp.pl

16. Powiat sieradzki

 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia; całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Ul. Sieradzka 3
98-290 Warta
Tel. 43 29 40 13
szpitalwarta@lodzkie.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Polna 18/20
98-200 Sieradz

17. Powiat tomaszowski

 • SP ZOZ Szpital Rejonowy Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Graniczna 63
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. 44 725 72 17

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Barlickiego 30
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. 44 725 14 60

18. Powiat wieluński

 • Specjalistyczny NZOZ “ProVitaMed” Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Sieradzka 56
98-300 Wieluń
Tel. 43 886 05 15
provitamed@poczta.onet.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Śląska 23
98-300 Wieluń
Te. 43 843 14 90
www.wielun.pcpr.pl

19. Powiat wieruszowski

 • SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Kępińska 53
98-400 Wieruszów
Tel. 62 784 00 17
osrodek@motuiw.x.pl

20. Powiat zduńskowolski

 • SP ZOZ Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 24 51 70

21. Powiat zgierski

 • SP ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień Ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
95-070 Aleksandrów Łódzki
Tel. 42 712 77 10

 • SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Ul. Żeromskiego 4
95-015 Głowno
Tel. 42 710 86 86

 • Miejska Przychodnia Zdrowia. Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu
Ul. Wigury 1
95-035 Ozorków
Tel. 42 7103 10

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia; całodobowy i dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Ul. Parzęczewska 35
95-100 Zgierz
Tel. 42 714 43 00
42 714 44 16
42 714 45 29
42 714 45 28
dolu@wss.zgierz.pl

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin
ToTop

Warning: getimagesize(): Peer certificate CN=`*.home.pl' did not match expected CN=`przez.tv' in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33

Warning: getimagesize(https://przez.tv/wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/images/facebook-right.png): failed to open stream: operation failed in /wp-content/plugins/be-it-facebook-sidetab/include/frontend.php on line 33